Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397 04:16

ناگزیری در صدور مجوز واردات دستکش معاینه و جراحی در صورت عدم تامین نیاز مراکز درمانی توسط تولیدکنندگان داخلی

دکتر مسائلی گفت: در صورت عدم تامین نیاز مراکز درمانی توسط تولیدکنندگان داخلی، به طور موازی ناگزیر به صدور مجوز واردات برای پایداری خدمات سلامت می باشیم.


به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، پیرو شکایات مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از عدم تامین نیاز مراکز درمانی توسط تولیدکنندگان داخلی دستکش معاینه و جراحی، صبح امروز جلسه ای با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و البرز و دو شرکت تولیدکننده دستکش معاینه و جراحی حریر ایران و ارس برگزار شد.

در این جلسه مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: با توجه به ماموریت وزارت بهداشت در ارائه خدمات سلامت به عموم مردم در هر شرایطی و با عنایت به اینکه این وظیفه خطیر علیرغم کمبود منابع تعطیل بردار نیست، در صورت عدم تامین نیاز مراکز درمانی به دستکش معاینه و جراحی توسط تولیدکنندگان داخلی، اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای پایدار ماندن خدمات سلامت، به طور موازی ناگزیر به ارائه مجوز واردات دستکش می باشد.

دکتر مسائلی افزود: امید آن است ظرف روزهای آینده مشکل توسط تولیدکنندگان داخلی مرتفع گردد.

www news
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397 04:28