Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

چهارشنبه, 10 بهمن 1397 09:20

اطلاعیه / خلاصه گزارشات برون سازمانی انجمن مورخ 97/11/08 / اجرای بهتر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

✔️تاریخ برگزاری: 8 بهمن 97
✔️محل برگزاری: وزارت صنعت، معدن و تجارت
✔️ساعت برگزاری : 9 لغایت 12

چکیده: در این جلسه که با حضورجناب آقای مهندس فروتنی، مشاور محترم امور صنایع و مسئول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و نیز نمایندگان هیئت مدیره، جناب آقای دکتر روحی، سرکار خانم مهندس قاسمی، جناب آقای مهندس ساکی و نمایندگان سایر تشکل های صنایع دیگر برگزار گردید، در جهت توسعه فعالیت های مربوط به حمایت از تولید داخلی بحث و گفت و گو شد و نیز در خصوص راهکارهای اجرای پیرامون این موضوع تبادل نظر شد.

موضوعات مطروح و مصوبات:
جناب آقای مهندس فروتنی به شرح و توضیح بسته پیشنهادی وزارت صمت پرداختند و از تشکل ها در خصوص اقدامات اجرایی راهکار درخواست کردند.
نمایندگان تشکل های نیز به طرح موضوعات، مسائل و مشکلات فعلی تولیدکنندگان از جمله مشکلات مربوط به مطالبات، مسائل گمرک ، بیمه، بخشنامه های مغایر با حمایت از تولید داخل و . .. پرداختند.

اقدامات:
مقرر گردید تشکل ها موارد این بسته را با اعضاء و کارگروه ها ی خود مطرح و نتیجه را به وزارتخانه اعلام نمایند.
لیست نیازمندیهای تجهیزاتی وزارت صنعت به منظور استفاده حداکثر از توانمندی های تولید داخل به تشکل ها اعلام و در خصوص تولید بالفعل و بالقوه این نیازها توسط تولیدکنندگان عضو تشکل ها اعلام نظر شود.
نامه درخواست تشکیل جلسه با جناب آقای دکتر مقیمی و معارفه هیئت مدیره دوره یازدهم با ایشان تهیه و ارسال گردد.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 10 بهمن 1397 09:22