Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

aspirations

 

• افزایش تعرفه واردات آندسته از تجهیزات خارجی که مشابه داخلی با کمیت و کیفیت مطلوب دارند.
• حذف مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی کالاهای تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی (به مانند دارو).
• احداث شهرک صنعتی سلامت بمنظور استفاده از امکانات مشترک و تسهیل در بازدیدها.
• دسترسی به منابع مالی و رفع محدودیت ها در اخذ تسهیلات بانکی و وامهای کم بهره.
• ارتقاء کیفیت تولیدات و بسترسازی مناسب برای صادرات.
• تشویق وحمایت تولیدکنندگان به اخذ استانداردهای ملی و بین المللی.
• ایجاد نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ایران.
• پذیرش عضویت تمامی فعالان عرصه تولید تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در داخل کشور.
• استقرار نظام های متعدد مدیریتی بمنظور بهبود فرآیندها.