Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

 Our Goals

 

1. انجام آن قسمت از وظایفی که از طرف موسسات، نهادها و سازمانهای دولتی طبق موازین قانون به انجمن واگذار می شود.
2. حفظ حقوق و منافع قانونی مشترک تولیدکنندگان عضو انجمن.
3. ایجاد روابط حسنه بین اعضاء خود.
4. جمع آوری استانداردهای لازم جهت کنترل کیفی خدمات و محصولات تولیدی و همکاری با موسسه استاندارد، تحقیقات صنعتی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مراجع ذیصلاح ایرانی و خارجی.
5. ملزم نمودن کلیه اعضاء انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تدوین شده ملی و یا دستیابی به استانداردهای بین المللی مربوط به هر یک از تولیدات و تعهدات خود در مورد پیمان‌ها و قراردادهای منعقده در داخل و خارج از کشور.
6. اثبات توانائیهای بالقوه شرکتهای عضو و فعال در زمینه تولید تجهیزات پزشکی به واحدهای درمانی، دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای ذیربط و افکار عمومی.
7. اشاعه فرهنگ و آموزش طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی؛پ
8. مدیریت و سازماندهی در استفاده متقابل شرکتهای داخلی از امکانات یکدیگر؛
9. ترغیب اعضاء به رعایت استانداردهای مربوط و مطابق با تکنولوژی روز در طراحی و ساخت تولیدات و نظارت بر کیفیت قطعات وارداتی مورد استفاده در تولیدات؛
10. ترغیب سازمانها، مراکز و نهادهای مصرف کننده تجهیزات پزشکی در استعلام از انجمن مبنی برتائید کیفی تجهیزات مورد درخواست که در موارد خاص به تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نرسیده است؛
11. ترغیب دستگاههای اجرایی و مراکز تصمیم گیری در عدم استفاده از تجهیزات خارجی در مواردی که خدمات وتولیدات داخلی پاسخگوی نیازهاباشد؛
12. تدوین سیاستهای اجرائی و نظارتی در رابطه با همکاری شرکتهای داخلی عضو با طرفهای خارجی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور؛
13. همکاری در تشکیل صندوقها و موسسه های اعتباری و تضمینی صنفی و همچنین شرکتهای تعاونی برای خرید فروش کالای تولیدی اعضاء در داخل و خارج از کشور و استفاده کارکنان آنها از موسسات و شرکتهای تعاونی با کسب مجوزهای لازم از مقامات ذیصلاح؛
14. تهیه هرگونه اطلاعات و نشریات لازم مربوط به تجهیزات پزشکی برای استفاده اعضاء انجمن با کسب مجوزهای لازم از مسئولین ذیربط؛
15. تاسیس کتابخانه و نشر مجلات مفید و ترویج اصول فنی جدید در خصوص تجهیزات پزشکی و ارائه آموزشهای لازم از مسئولین ذیربط؛
16. حفظ حقوق قانونی و روابط اعضاء انجمن با کارفرمایان عضو و مقامات رسمی کشور در جهت حل اختلاف بین طرفین و ارائه قراردادهای نمونه؛
17. همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و اشخاص ذی علاقه در پیشبرد موضوع فعالیت اعضاء انجمن؛
18. شرکت در کمیسیونهای رسیدگی به امور کار، مالیات و بیمه های اجتماعی مربوط به اعضای انجمن و جذب حمایت های دولتی از جمله معافیتهای بیمه ای، مالیاتی و گمرکی جهت رقابت با منابع خارجی(با رعایت موارد قانونی و کسب مجوزهای لازم)؛
19. مشارکت در کمیسیونهای حل اختلاف بین تولیدکنندگان عضو انجمن، ادارات و سازمانها و سایر کارفرمایان مربوطه؛
20. ارائه اطلاعات به وزارت خانه های ذیربط و سازمانها و موسسات ذیعلاقه در حوزه فعالیت اعضاء انجمن؛
21. معرفی دانشجویان رشته های مهندسی پزشکی به منظور کار آموزی ، به اعضاء انجمن با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و ارتباط نزدیک با دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاهها؛
22. تهیه طرحهای لازم برای تحصیل سرمایه جهت انجام کارهای مرتبط با موضوع فعالیت تولیدکنندگان عضو انجمن؛
23. راهنمایی تولیدکنندگان عضو انجمن جهت طبقه بندی مشاغل و سایر اموری که در بهبود امور مربوط موثر است؛
24. ایجاد امکانات آموزشی و رفاهی برای اعضاء انجمن و خانواده های آنها (با اجازه سازمانهای ذیربط)؛
25. ایجاد واحد کارشناسی (به صورت موردی) جهت بررسی حسن اجرای تعهدات قراردادی صنفی اعضاء صرفا در راستای اهداف تعیین شده در اساسنامه انجمن و در صورت اختلاف و استعلام کتبی و بنابر تشخیص و تصویب هیئت مدیره؛