Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

شنبه, 28 ارديبهشت 1398 03:40

اطلاعیه شماره 114

اطلاعیه شماره 114
به استحضار می رساند، طبق مذاکرات صورت گرفته انجمن با ارگان های مرتبط از جمله هیأت امناء صرفه جویی ارزی و اداره کل تجهیزات پزشکی، برنامه ریزی برای تخصیص ارز دولتی به مواد اولیه،اجزاء و قطعات وارداتی از کشور چین در دست اقدام است. مقتضی است شرکت های مشمول، فرم ذیل را تکمیل و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.
آخرین ویرایش در شنبه, 28 ارديبهشت 1398 03:51